otelo Prepaid Freikarte – 400 MB + 300 Min/SMS kostenlos.

kostenlose_otelo_prepaid_freikarte